Bestis - de gylne år

*true story

*true story

Pondus nr 9 er her! Mimring er tema for Bestis denne gang - med gullkorn fra oppveksten i Trondheim og møte med Marthes mamma som raskt begynner å bli min favorittfigur!

Et koslig bilde fra alderdommen kom også med på framsiden :) Fler tilbakeblikk og framblikk kommer etterhvert!

For skisser, prosesstegninger og mer følg @kenneth_illustration på instagram. 

Pondus-nummer-9-2016-Bestis